Στο πλαίσιο της φιλικότερης στο περιβάλλον λειτουργίας της εταιρείας Εκδόσεις HMAR, η αποστολή των νόμιμων παραστατικών πώλησης (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και κατά τη διαδικασία αποστολής του προϊόντος θα λάβετε ηλεκτρονικά στο email που έχετε δηλώσει την απόδειξη ή το τιμολόγιο των αγορών σας.

Η ηλεκτρονική αποστολή του παραστατικού έχει στόχο την ταχύτερη παραλαβή του και την πιο εύκολη αρχειοθέτηση του εγγράφου από τον αγοραστή.

Ευχαριστούμε που συμμετέχετε και εσείς στην προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης χαρτιού.

Σε περίπτωση που επιθυμείς να παραλάβετε την απόδειξη αγορών σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε με email στο info@hmar.gr ή τηλεφωνικά στο 2810 299269.